Bryllupskontakt

Denne kontrakt er gældende fra 07. september 2018 og gælder for alle aftaler indgået med mig, Natasja Damberg, herefter refereret til som ”Fotografen(s)” og kunden anført herover, herefter refereret til som “kunden(s)”. Denne kontrakt forpligter kunden til at give fotografen besked om væsentlige ændringer i dagens program i rimelig tid inden brylluppet, dvs. starttidspunkter, adresser, og lign. Fotografen kan ikke, ved manglende information, holdes til ansvar for evt. forsinkelser eller udeblivelser.

Fotografen forbeholder sig ret til at afbryde samarbejdet med kunden øjeblikkeligt, hvis fotografen oplever truende eller fjendtlig opførsel fra personer ved brylluppet, eller i tilfælde hvor fotografens helbred er i fare. Fotografen er ikke ansvarlig for manglende dækning af dele af brylluppet, i tilfælde af begivenheder der er uden for fotografens kontrol (force majeur). Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, forkerte angivelser af adresser, forsinkelser forvoldt af parret eller parrets gæster, vejret, restriktioner på lokationer, trafikale forhold, afspærringer, uheld og tyveri. Fotografen kan ikke gøres ansvarlig for baggrunde og lysforhold der forringer kvaliteten af det bestilte arbejde eller umuliggør opgaven. Fotografen kan ikke stilles til ansvar for ikke at have fotograferet dele af brylluppet, herunder enkeltpersoner eller genstande.

Det er, medmindre andet er tydeligt skriftligt aftalt, parrets ansvar at indsamle tilladelser til at fotografere på de ønskede steder hvis sådanne kræves. Bemærk at mange offentlige bygninger, fx banegårde, metrostationer, indkøbscentre og lign. har forbud mod fotografering, medmindre der er fremsendt en skriftlig tilladelse. Fotografen forbeholder sig ret til at bruge udvalgte billeder på sin egen hjemmeside, med mindre andet er skriftligt aftalt. I tilfælde af at fotografen ikke kan møde op og fuldføre opgaven som aftalt i denne kontrakt pg.a en skade, sygdom, en ulykke eller lign. som er udenfor fotografens kontrol, vil fotografen gør alt i fotografens magt for at finde en afløser. Skulle det ske, at en afløser ikke kan findes, vil der ikke kunne kræves erstatning, men et ev.t depositum vil selvfølgelig blive tilbagebetalt. I det tilfælde at alle de digitale filer går tabt, bliver stjålet eller ødelagt, af årsager udenfor fotografens kontrol, inklusiv, men ikke begrænset til harddiskfejl, kamerafejl og lign. vil hele beløbet blive tilbagebetalt. Hvis de digitale filer går tabt efter levering af det bestilte produkt til kunden, vil det fulde beløb blive opkrævet og der vil ikke blive udbetalt erstatning.

 Det er ikke påtvunget Fotografen at udlevere alle billeder skudt på dagen, hvilke billeder der udleveres til kunden er fotografens egen beslutning.

Redigeringen af billederne og det overordnede look vil i sidste ende altid være fotografens beslutning. Fotografen vil lytte til forslag og ideer fra kunden, men i sidste ende vil det være fotografens beslutning.

Ved booking udfylder kunden nedenstående formular og har, ved afsendelsen af denne, accepteret fotografens kontrakt og vilkår.

Ved booking fremsendes en faktura på kr. 1000, når denne er betalt er fotografen formelt booket. Det resterende beløb betales 1 uge inden bryllupsdagen via fremsendt faktura.

UDFYLD VENLIGST NEDENSTÅENDE KONTRAKT

Hvilken pakke ønsker i at booke? *
Betingelser*

@dambergphotography

© 2024 Damberg Photography